NILS Netherlands

NILS Talks

NILS Talks: Een vrouwenquotum: Kwalitatieve of kwantitatieve gelijkheid?

Diversiteit in bedrijven is één van de hot-topics van de afgelopen jaren. Dit fenomeen houdt iedereen bezig; werkzoekenden, werkgevers, onderzoekers en overheden. Zowel nationaal als internationaal speelt de discussie waarom diversiteit nodig is en hoe dit kan worden bevorderd. Ook in Nederland heeft de overheid zich met het onderwerp beziggehouden. Naast het gegeven dat diversiteit …

NILS Talks: Een vrouwenquotum: Kwalitatieve of kwantitatieve gelijkheid? Read More »

NILS Talks: Niet alle besluiten zijn Awb-besluiten

Besluiten zijn beslissingen die vallen onder de begripsbepaling gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Besluiten worden genomen door een bestuursorgaan. Tot voor kort was bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes verplicht in onder andere de horeca en het openbaar vervoer.[1] De beslissing om de mondkapjes verplicht te stellen kwam van de regering en vindt haar …

NILS Talks: Niet alle besluiten zijn Awb-besluiten Read More »

NILS Talks: Het juridische stoornis vereiste en haar internationaalrechtelijke knelpunt

In een eerder gepubliceerde NILS Talks is de weigeraarsproblematiek aan het licht gekomen.[1] Deze problematiek houdt kort gezegd in dat daders, om preventieve detentie te ontlopen, weigeren mee te werken aan een pro Justitia rapportage: een onderzoek door een onafhankelijke psychiater of psycholoog naar een persoon die betrokken is in een rechtszaak. Voor het opleggen …

NILS Talks: Het juridische stoornis vereiste en haar internationaalrechtelijke knelpunt Read More »

NILS Talks: Het taakstrafverbod: Een oplossing of een belemmering?

In de afgelopen jaren nam het aantal demonstraties in Nederland gestaag toe, ook het afgelopen jaar was dit het geval. De Corona Pandemie bracht nieuwe zorgen met zich mee. Zo zagen we naast de ‘gebruikelijke’ demonstraties met betrekking tot het sinterklaasfeest, het onderwijs en de landbouw plots ook demonstraties tegen mondkapjes, vaccins en andere maatregelen …

NILS Talks: Het taakstrafverbod: Een oplossing of een belemmering? Read More »

NILS Talks: Wifitracking en privacywetgeving

Een primeur voor de gemeente Enschede: als eerste overheidsinstantie heeft het een boete opgelegd gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP)  van 600.000 euro wegens het in strijd met de AVG gebruikmaken van wifitracking in de binnenstad.[1] Kort na de fikse boete die de gemeente Enschede heeft ontvangen van de AP, heeft ook de gemeente …

NILS Talks: Wifitracking en privacywetgeving Read More »

NILS Talks: Is de legitieme portie gerechtvaardigd?

Uit een recente publicatie van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie blijkt dat het aantal testamenten het laatste kwartaal van 2020 is gestegen met 6,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.[1] Het aantal testamenten stijgt maar wat betekent dit voor de positie van een (onterfd) kind?   Een erflater kan ervoor kiezen om in …

NILS Talks: Is de legitieme portie gerechtvaardigd? Read More »

NILS Talks: Geloofsvrijheid in tijden van crisis

‘Hebben gelovigen in Nederland meer rechten dan niet-gelovigen? Kunnen wij nog wel spreken van een gelijke behandeling op het moment dat de horeca moet sluiten, maar de gebedshuizen geopend blijven? Dient de godsdienstvrijheid afgeschaft te worden?’ Dit soort vragen worden de afgelopen tijd veel gesteld. Er is namelijk veel ophef over de genomen COVID-maatregelen, of …

NILS Talks: Geloofsvrijheid in tijden van crisis Read More »

NILS Talks: Is thuiswerken een blijvertje?

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het fenomeen thuiswerken niet meer weg te denken uit de arbeidsmarkt. Voor veel werknemers en werkgevers is het een enorme verandering die van beide kanten grote aanpassing vergt. Verwacht wordt dat het thuiswerken in de coronacrisis op lange termijn gevolgen heeft voor onze werksituatie. Uit onderzoek blijkt dat …

NILS Talks: Is thuiswerken een blijvertje? Read More »