NILS Netherlands

NILS Talks

Foto door Aymanejed via https://pixabay.com/photos/laptop-office-hand-writing-3196481/

NILS Talks: Het nut en de noodzaak van de rechtsbijstandverzekering voor rechtenstudenten

Foto door Aymanejed Laten we teruggaan naar de periode waarin jij jouw zinnen had gezet op het volgen van een studie rechtsgeleerdheid en jij je hiervoor had ingeschreven. Je bent al aan het fantaseren over dat prestigieuze advocatenkantoor of die rechtszaal waar je, in een strak pak of met een toga aan, het recht praktiseert. …

NILS Talks: Het nut en de noodzaak van de rechtsbijstandverzekering voor rechtenstudenten Read More »

https://pixabay.com/nl/photos/vogel-goudvink-juveniele-bullfinch-4005597/

NILS Talks: Een treurig lied

De wintermaanden hebben inmiddels hun intreden gedaan en wintergasten verfraaien onze bossen en polders. Fraai gekleurde Kepen komen met kleine groepjes op vetbolletjes af en Koperwieken zijn in groten getale te vinden in de heggen en bosjes. Terwijl de waterlandschappen van ons lage land wederom worden versierd met diverse overwinterende zwanen-, eenden- en ganzensoorten, vliegt …

NILS Talks: Een treurig lied Read More »

NILS Talks: Weigeren, de ontsnapping aan tbs?

Op 9 augustus 1998 werd een vreselijke nachtmerrie werkelijkheid voor de ouders van Nicky Verstappen. De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Jarenlang tastten de politie en nabestaanden van Nicky in het duister over wat er die bewuste zomeravond had …

NILS Talks: Weigeren, de ontsnapping aan tbs? Read More »

NILS Talks: Lijkbezorging vanuit een juridisch perspectief

De wet, meer specifiek de Wet op de lijkbezorging, regelt op het moment van schrijven een viertal vormen van lijkbezorging: begraven, cremeren, doneren aan de wetenschap, en in uitzonderlijke gevallen een zeemansgraf. Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ligt, komt daar een vijfde vorm bij: alkalische hydrolyse, ook wel resomeren genoemd.[1] Bij het …

NILS Talks: Lijkbezorging vanuit een juridisch perspectief Read More »

NILS Talks: We can’t erase the civic space

In september van dit jaar is er een rapport gepubliceerd door Greenpeace European Unit en Civil Liberties Union for Europe. In het rapport genaamd ‘Locking down critical voices’, concluderen de organisaties dat de overheidsmaatregelen in de Europese Unie, als reactie op de huidige pandemie, een aantal rechten van haar burgers disproportioneel en onnodig hebben beperkt. Deze rechten zijn gerelateerd aan civic …

NILS Talks: We can’t erase the civic space Read More »

NILS Talks: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Waar blijft de wet?

‘Duurzaam’, ‘milieuvriendelijk’ en ‘maatschappelijk bewust’. Deze termen werden voorheen vooral in reclames van natuurorganisaties zoals Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds (WNF) gebruikt. We zien ze echter steeds vaker voorbijkomen in advertenties van commerciële bedrijven zoals de H&M, Philips en Verkade. Dit lijkt het gevolg te zijn van een veranderde houding van consumenten tegenover bedrijven.  De …

NILS Talks: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Waar blijft de wet? Read More »

NILS Talks: Abort mission abortus

Met het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg, de tweede vrouw ooit die deel uit heeft mogen maken van het Amerikaans Hooggerechtshof, heeft de politieke strijd in de Verenigde Staten een nieuwe dimensie gekregen. Met het openvallen van een vacature in het Amerikaanse Hooggerechtshof, ziet president Trump zijn kans schoon om conservatieve kiezers voor zich …

NILS Talks: Abort mission abortus Read More »

NILS Talks: Overschrijding van de beslistermijn in tijden van corona

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op het dagelijks leven. Niet alleen bedrijven en werknemers, maar ook bestuursorganen en hun bestuurlijke besluitvormingsproces worden geconfronteerd met de ingrijpende consequenties van de pandemie. Dit doet veel bestuursrechtelijke vragen rijzen, bijvoorbeeld over de inachtneming van wettelijke beslistermijnen bij het indienen van aanvragen of bezwaren. Kunnen bestuursorganen …

NILS Talks: Overschrijding van de beslistermijn in tijden van corona Read More »

NILS Talks: Legal distancing

Het is geen geheim dat de juridische sector niet helemaal up-to-date is met de huidige technologische ontwikkelingen en het digitaliseren van werkzaamheden. Dit is echter begrijpelijk gezien de complexe werkzaamheden waar men mee te maken heeft en de genoodzaakte zorgvuldigheid die hiermee gemoeid gaat. Deze werkzaamheden kunnen niet zonder meer door alles en iedereen worden …

NILS Talks: Legal distancing Read More »