Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht en geeft advies aan het bestuur van NILS Netherlands.

 

Mina Morkoç
Voorzitter 

                       

Rens Jansen

                        Sjoerd van Muiswinkel