Commissies

Binnen NILS Netherlands fungeren verschillende commissies die elk een deel van de organisatie op zich nemen.

Events

De ‘Events’ commissie is verantwoordelijk voor het neerzetten van sociale en inhoudelijke evenementen voor onze leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan borrels, netwerkevenementen en kantoorbezoeken. De commissie heeft als taak succesvolle evenementen voor onze leden neer te zetten. Doel van de Events commissie is het opbouwen van duurzame relaties met diverse kantoren en (overheids)bedrijven binnen Nederland. Vanuit deze duurzame relaties worden evenementen georganiseerd. Hierbij valt te denken aan kantoorbezoeken en netwerkevenementen.

Door deze evenementen te organiseren, krijgen onze leden de mogelijkheid om kennis te maken met de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om te ontdekken waar je interesses liggen of om potentiële werkgevers te ontmoeten. Maar naast het opbouwen van een netwerk met de arbeidsmarkt vinden wij het ook belangrijk om de leden onderling te laten netwerken. Hiervoor worden met enige regelmaat borrels georganiseerd. Momenteel organiseert NILS Netherlands de volgende terugkerende evenementen:

 • NILS Drinks
 • NILS Connects
 • NILS Meets the Court
Commissieleden Events

                                     Indy Ebeli


                          

Publications

De ‘Publications’  commissie is verantwoordelijk voor publicatie (schrijven, online plaatsen en delen) van de volgende rubrieken:
 • NILS On The Road
  • NILS en haar leden zitten overal ter wereld! Zowel de organisatie als de leden verkennen de wereld en verbreden zo hun kennis en netwerk. Neem een kijkje in de avonturen van een NILS’er en laat je inspireren met NILS on the road!
 • NILS Meets
  • Hiermee geven wij jullie een inside look bij professionals in het toekomstige werkveld van onze leden en andere rechtenstudenten.
 • NILS Talks
  • Bij NILS lopen veel gefundeerde meningen en optieken rond. Wij zijn breed georiënteerd en delen graag onze visies en invalshoeken met onze leden, rechtenstudenten en andere geïnteresseerden. Wij doen dit door middel van veel verschillende soorten stukken: van proza tot poëzie!
 • NILS Shows
  • Met NILS Shows brengen wij kennis bij aan onze leden in de vorm van een kort filmpje.
Commissieleden Publications

                             Ming-faraz khan

                              Shaayerie Baksh

                         Mitusha Troenodrono

                           Sjoerd van Muiswinkel

                                 

 

 

 

 

                                                                                          Yassir Rotbi

Marketing

De Marketing commissie is verantwoordelijk voor de creatie en het behoud van een professionele uitstraling van NILS Netherlands. Dit doet zij door het stellen van strategische doelen en het bevorderen van die doelen via digitale en niet-digitale kanalen.

Deze commissie werkt nauw samen met en heeft een adviserende rol voor de andere commissies. Elk commissielid brengt unieke marketing ervaringen en een schat aan kennis en fungeert als klankbord voor marketing strategieën. Daarnaast ontwikkelt en draagt zij ideeën uit en biedt strategische inzichten aan marketing activiteiten van de Publications en Events commissies. Deze commissie vervult onder andere de volgende taken:

 • Identificeren van mogelijke marketing mogelijkheden voor de gehele organisatie
 • Delen van strategische inzichten en marketing voorstellen waar relevant aan overige commissies
 • Leveren van feedback op marketing strategieën en kanalen, inhoudende het communicatieplan, materialen, media strategie en social media
 • Deelnemen aan brainstorm sessies met als doel het ontwikkelen van innovatieve manieren om de interactiviteit tussen NILS Netherlands en haar (potentiële) leden en partners te waarborgen
Commissieleden Marketing

                                   Ivanildo Ladi 

                        Mitusha Troenodrono

External Relations

De External Affairs houdt zich bezig met de acquisitie van sponsoren. Ook focussen zij zich op het onderhouden van de relaties met sponsorpartijen zodat er een goede verstandhouding is met alle sponsoren.

Commissieleden external affairs

                            Shaquila Sewratan

                                  Glory Muanza 

international relations

Commissie International Relations houdt zich bezig met het contact onderhouden met zusterverenigingen en externen in het buitenland. In samenwerking met elkaar kunnen onze leden verder dan hun grens kijken en een bredere blijk op het rechtsgebied ontwikkelen.

commissieleden international relationsKASCOMMISSIE

De kascommissie van NILS is verantwoordelijk voor het controleren van de boekhouding en jaarrekening. Hiernaast is de kascommissie bezig met het financiële beleid en controleren zij de penningmeester. Zij controleren uiteindelijk aan wat er is uitgegeven en of ze passen binnen de doelstelling van de vereniging.

Commissieleden kascommissie