NILS Meets: Ceta Noland

Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam te hebben afgerond, is mevrouw Noland de hele wereld afgereisd. Zo belandde zij op gegeven ogenblik in Burkina Faso, heeft zij stages gelopen in Brussel en Genève en heeft zij gewerkt in steden zoals New York en Londen. Terrorismebestrijding, nucleaire verrijkingscycli en het wereldwijde transport, niets is haar vreemd en alles doet zij met energie en een lach – zo ook ons interview. Benieuwd hoe het eraan toegaat op het ministerie van Buitenlandse Zaken, hoe het is om uitgezonden te worden naar Burkina Faso en tips voor als je later ook bij dit ministerie wil komen werken? Ceta Noland vertelt jullie hier alles over!

 

Studie

Om te zeggen dat mevrouw Noland veel van de wereld heeft gezien is absoluut geen overdrijving. Toch begon haar verhaal in Amsterdam, waar zij zich voorbereidde op haar komende avonturen in de collegebanken van de Universiteit van Amsterdam (hierna: UvA). Ze had bewust voor de studie rechtsgeleerdheid gekozen maar net als nu, waren er ook in haar tijd al veel studenten die niet bewust kozen voor een rechtenstudie. Zelf is zij tutor geweest en kwam hen dan ook keer op keer tegen. Toch is het niet onverstandig om “dan maar rechten” te studeren, vertelt zij. Het is een goede basis omdat het enorm breed is en jij er later alle kanten mee op kunt.

“Gedreven door haar verlangen om later in internationale sferen te werken en dromend van de Verenigde Naties en de Europese Commissie, behaalde zij haar doctorandustitel voor Internationaal recht.”

Toentertijd werd op de UvA het model bachelor-master nog niet aangeboden, maar koos men na het behalen van de propedeuse een richting, waarna een doctoraal kon worden behaald. IJverig als zij is, besloot zij twee ‘masters’ te doen: Internationaal & Nederlands recht. Gedreven door haar verlangen om later in internationale sferen te werken en dromend van de Verenigde Naties en de Europese Commissie, behaalde zij haar doctorandustitel voor Internationaal recht. Echter, in het geval dat een buitenlands avontuur voor haar niet in het verschiet zou liggen, besloot zij toch ook maar een meestertitel te behalen voor Nederlands recht – voor de zekerheid. Plan B was namelijk om de advocatuur in te gaan.

Stages

Mevrouw Noland vertelde dat wanneer jouw pijlen staan gericht op een doel of wanneer je nog twijfelt, je absoluut moet kijken of de mogelijkheid bestaat ergens stage te lopen. Zo krijg je een beter beeld van de praktijk: “Misschien valt het tegen of valt het reuze mee.”. Destijds was het nog niet gebruikelijk om tijdens de studie een stage te lopen of in het buitenland te studeren. Tegenwoordig is vooral in het buiteland studeren beter bereikbaar voor studenten dankzij onder andere het ERASMUS-programma.

“Al vrij snel bemerkte zij dat BZ een interessante werkgever was, temeer omdat al haar interesses daar samenkwamen. Ook het feit dat men om de zoveel jaar een andere functie krijgt binnen BZ sprak haar aan.”

Nog terwijl zij studeerde, liep zij stage in Genève bij de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna: ILO). Vanwaar Genève en waarom de ILO? Het internationale aspect trok haar enorm omdat zij zich graag wilde onttrekken aan de puur Nederlandse en lokale aangelegenheden en zich wilde bezighouden met internationale ontwikkelingen. Daarom specialiseerde zij zich in het internationaal arbeidsrecht en specifiek de positie daarin van de vrouw en zocht zij vervolgens gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties die zij een open sollicitatiebrief stuurde. De ILO reageerde daar positief op en vroeg haar direct wanneer zij zou kunnen beginnen.

Vroege carrière

Nadat ze haar studie had afgerond en stage had gelopen in Genève, volgde zij een traineeship bij de Juridische Dienst van de Europese Commissie in Brussel. Daarna werkte zij als External Relations Officer bij Amnesty International in Amsterdam, waar zij in contact kwam met onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna: BZ), het Nederlandse parlement en diverse ambassades in Den Haag. Al vrij snel bemerkte zij dat BZ een interessante werkgever was, temeer omdat al haar interesses daar samenkwamen. Ook het feit dat men om de zoveel jaar een andere functie krijgt binnen BZ sprak haar aan. Na Amnesty besloot zij daarom te solliciteren voor het “klasje” van BZ en werd na de diplomatieke training beleidsmedewerker bij de BZ-directie die ziet op de Verenigde Naties.

 

Internationale crisis

Wij konden er nagenoeg niet omheen tijdens het interview. Met alles wat zich de afgelopen tijden heeft voltrokken in de wereld en de nadruk die het nieuws heeft gelegd op de situaties in Afghanistan en de Oekraïne, moesten wij het toch vragen: “Hebben soortgelijke internationale crisissituaties u doen overwegen voor BZ te komen werken?” Hierop antwoordde mevrouw Noland dat dergelijke situaties nooit een reden voor haar zijn geweest om zich op het internationale werkveld te richten. Toch ontkwam zij er niet aan tijdens de conflicten in Irak en Afghanistan begin jaren 2000 en was zij onder andere verantwoordelijk voor het sluiten van een verdrag met Kirgizstan om de Nederlandse F-16’s vanuit dat land te laten opereren. Ook nu is zij druk in de weer in verband met de huidige situatie rondom Oekraïne.

 BuZa

Misschien heb jij de serie BuZa laatst voorbij zien komen? Nadat de minister van BZ plots komt te overlijden, wordt zijn opvolger in het diepe gegooid. De recensies waren lovend en ook mevrouw Noland vond de serie steengoed en, zo grapt zij, heeft haar moeder eindelijk een beter idee waar zij zoal mee bezig is. Natuurlijk is BZ niet exclusief bezig met gevallen waarin Nederlanders in het buitenland ter dood worden veroordeeld, maar men kan er natuurlijk altijd mee geconfronteerd worden. Het ministerie probeert in die gevallen ervoor te zorgen dat de verdachte een eerlijk proces krijgt. Zo hebben ambassades bijvoorbeeld een lijst met advocaten die de verdachte kan inschakelen en kan er iemand van de ambassade bij de rechtszaak aanwezig zijn om te laten blijken dat het proces nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Vaak zal worden geprobeerd, wanneer de doodstraf wordt geëist of is opgelegd, de straf(eis) te laten wijzigen in levenslang. Ook bestaat soms de mogelijkheid om de straf te laten uitzitten in Nederland.

“Het is belangrijk je te beseffen dat de medische voorzieningen in veel landen slechter zijn dan in Nederland, vertelt mevrouw Noland. Je zal niet alleen maar naar Parijs, Berlijn, New York of Washington afreizen en dat is belangrijk om bij stil te staan.”

Werken in het buitenland

Vroeger werd centraal bepaald naar welke ambassade men werd gestuurd, maar mocht je wel eens per jaar rond kerst een lijstje invullen. Rond april hoorde je dan waar je naartoe zou gaan. Nu ligt dat anders en moet men actiever solliciteren en kan meer eigen sturing geven aan de loopbaan – maar het lijstje komt ook nog steeds langs. Op die manier belandde mevrouw Noland voor twee jaar op de Nederlandse ambassade in Burkina Faso, een land in West-Afrika. Het was toen de veiligste post in Afrika, maar dat was relatief. Gezondheidszorg liet te wensen over. Als men buiten de hoofdstad een auto-ongeluk zou krijgen, kon niet zomaar een ambulance of traumahelikopter worden gestuurd. In Nederland zou je zulke ongelukken vaak overleven, daar was het nog maar de vraag en, zo mogelijk, volgde waarschijnlijk een medische evacuatie naar Europa. Het is belangrijk je te beseffen dat de medische voorzieningen in veel landen slechter zijn dan in Nederland, vertelt mevrouw Noland. Je zal niet alleen maar naar Parijs, Berlijn, New York of Washington afreizen en dat is belangrijk om bij stil te staan.

“Flexibiliteit is daarom een essentiële eigenschap voor iemand die bij BZ wil komen werken: hoe vreemd de situatie ook mag lijken, je moet je kunnen aanpassen en andere culturen kunnen respecteren.”

In Burkina Faso hield zij zich bezig met ontwikkelingssamenwerking. Ze vertelde over het cultuurverschil dat zij daar toen ervaarde. “Als je reist krijg je de cultuur niet zo diepgaand mee”, zei zij, “maar als je daar langere tijd werkt wél.”. “Als je in één van de armste landen ter wereld bent, begin je te merken dat iedereen bezig is met overleven. Men plant niet echt vooruit, maar is gefocust op het hier en nu en het overleven van hun kinderen en familieleden – zelfs diegene die het ‘beter’ hebben.” Dat is iets wat zij ook merkte in de samenwerking rondom ontwikkelingsprojecten. “De cultuur daar is dat mensen écht voor elkaar zorgen, maar wanneer iemand meer verdient, gaan er ook meer handjes omhoog. Het bevordert helaas vaak niet om harder te werken wanneer jij er zelf niet meer aan overhoudt.” Ook was het besef van tijd in Burkina Faso flexibeler, iets wat zij zowel verrijkend als confronterend vond. De manier waarop dingen in Nederland worden gedaan kunnen niet altijd één-op-één worden geïmplementeerd in een ander land en dan kan men volgens mevrouw Noland twee dingen doen: gefrustreerd raken of je erin berusten en meebewegen. Veel Europeanen die daar langere tijd woonden vertelde haar niet meer terug te willen naar Europa en hadden zich hier helemaal gevonden, verliefd op het land en de cultuur. “Het is heel interessant om te worden ondergedompeld in een andere cultuur en te leren werken in een totaal nieuwe omgeving. Flexibiliteit is daarom een essentiële eigenschap voor iemand die bij BZ wil komen werken: hoe vreemd de situatie ook mag lijken, je moet je kunnen aanpassen en andere culturen kunnen respecteren.”

Hoe mooi Burkina Faso ook was, werken in het buitenland is niet alleen rozengeur en maneschijn, waarschuwt zij. Om de zoveel jaar verhuizen en een nieuw leven opbouwen is heftig voor een relatie. Kinderen moeten afscheid nemen van hun vriendjes en vriendinnetjes en partners zullen moeite hebben met het opbouwen van hun carrière. Het is iets dat iemand écht moet liggen. Wil je energie steken in het opbouwen van nieuwe relaties? Stel jij je open om nieuwe mensen te leren kennen? Dan is het iets voor jou omdat het anders erg eenzaam kan worden. Zelf zegt ze geluk te hebben gehad met haar werkzaamheden in Brussel, New York en Londen.

“Ook het rekruteringsbeleid is veranderd en wordt er hard gewerkt aan diversiteit, zowel qua (culturele) achtergrond als qua studierichting.”

Buitenlandse Zaken

Het ministerie werft ‘aan de voet’, wat concreet betekent dat jij binnen kan komen via het diplomatenklasje ofwel “het klasje” zoals mevrouw Noland het noemde. In haar tijd was het klasje nog vrij klein. Het bestond uit ongeveer 15 mensen, terwijl dat er nu maar liefst 40 zijn. Ook het rekruteringsbeleid is veranderd en wordt er hard gewerkt aan diversiteit, zowel qua (culturele) achtergrond als qua studierichting. Naast historici, juristen en economen, probeert BZ nu meer uit ander disciplines te werven, zoals culturele antropologen en wiskundigen. Dit, omdat al deze achtergronden problemen toch op een unieke, eigen manier aanvliegen en het combineren van deze inzichten vaak tot de beste oplossingen komt. Natuurlijk moet er wel enige affiniteit met het buitenland zijn.

Op de Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York hield zij zich bezig met juridische onderwerpen, zeerecht, de internationale strafrechtelijke tribunalen en hoven, terrorisme en sancties in relatie tot Al-Qaida en de Taliban. De hoge werkdruk in combinatie met het tijdsverschil, zorgde voor lange dagen. Ze vertelt dat er tegenwoordig wel meer oog is voor een gezonde werk-privé-balans, al ligt de werkdruk nog steeds bijzonder hoog door jarenlange bezuinigingen. Desalniettemin zet iedereen alle zeilen bij in tijden van crisis en wordt er niet geklaagd maar aangepakt. Ze zou graag zeggen dat een crisissituatie de uitzondering is maar tegenwoordig zijn er meer conflicten dan ooit en dus steeds meer pieken in werkdruk. Hoewel de meeste landen nauwelijks in het nieuws zijn, zijn er anno 2022 wereldwijd talloze conflicten. Met enige gelatenheid vertelt ze ons: “Ik ben blij dat ik vroeger zoveel heb kunnen reizen. Naar de meeste landen waar ik ooit ben geweest, kunnen jullie niet zomaar meer naartoe.”.

“Om te weten waar zij het over had, volgde zij een cursus rakettechnologie aan een Britse militaire universiteit en kon ons alles vertellen over de nucleaire verrijkingscyclus en de functie van een warmhoudplaat. Denk dus niet dat het alleen maar saai bureauwerk is bij BZ!”

Als Senior Beleidsmedewerker bij de Directie Veiligheidsbeleid van BZ was zij ook druk bezig met non-proliferatie en exportcontrole van massavernietigingswapens. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat Nederland een flinke lepel in de pap heeft als het aankomt op nucleaire onderwerpen, omdat wij één van de zes exporteurs van nucleaire brandstof zijn. Nederland is wellicht geen nucleair-wapenland maar hier wordt wel uranium verrijkt én wij hebben de technologie en kennis paraat. Om te weten waar zij het over had, volgde zij een cursus rakettechnologie aan een Britse militaire universiteit en kon ons alles vertellen over de nucleaire verrijkingscyclus en de functie van een warmhoudplaat. Denk dus niet dat het alleen maar saai bureauwerk is bij BZ!

“Voor al haar functies, hoe divers ook, kwam het altijd goed van pas om sociaal contact te onderhouden met anderen en haar netwerk uit te breiden.”

Brussel

Als strategisch adviseur voor de Europese Unie, werkte mevrouw Noland enkele jaren binnen de Eenheid Strategische Advisering (ESA). Al doende kon zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuursraden en ministers alsmede intern adviseren rondom gevoerd beleid en organiseerde zij lezingen en bijeenkomsten. Daarvoor was zij op de ambassade in Londen ook EU-dossierhouder. Daar was het belangrijk om hier en daar wat informatie te vergaren en te rapporteren aan Den Haag. Hoe zij dat deed? Door te netwerken, maar niet alleen tijdens borrels – ook bij het ontbijt zei ze lachend. Voor al haar functies, hoe divers ook, kwam het altijd goed van pas om sociaal contact te onderhouden met anderen en haar netwerk uit te breiden.

Huidige functie(s)

Binnen BZ zijn talloze functies. Het verschilt heel erg of je op een post in het buitenland zit of in Den Haag, weet mevrouw Noland uit ervaring. Momenteel heeft zij een specifieke functie binnen BZ die valt onder internationaalrechtelijke zaken. Haar werk is echter grotendeels beleidsmatig en politiek van aard en BZ-breed. Als verkeersadviseur heeft zij te maken met wegvervoer, luchtvaart, zeevaart en binnenvaart – vrijwel alle takken van sport rondom transport. Al doende staat zij in nauw contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW). Daarnaast gaat met transport ook veiligheid gemoeid en werkt zij samen met IenW, de inlichtingendiensten en NCTV om de luchtvaartveiligheid, maritieme veiligheid en veiligheid van het regeringsvliegtuig te waarborgen.

Ter verduidelijking gaf mevrouw Noland een aantal voorbeelden. Stel dat een vrachtwagenchauffeur ergens in het buitenland problemen krijgt. In dat geval zal diegene zijn leidinggevende op de hoogte stellen en neemt diegene vervolgens met haar contact op. Daarna schakelt zij de ambassade van het land in kwestie in om ervoor te zorgen dat terstond hulp wordt geboden. Hetzelfde gebeurt met Nederlandse schepen die drenkelingen in de Middellandse Zee aan boord nemen of wanneer een schip wordt vastgehouden in een haven omdat er een besmettelijke ziekte heerst onder de bemanning. In alle gevallen zal zij dan in overleg met de relevante ambassade gaan zoeken naar oplossingen. Omdat het wereldwijde transport niet om 18:00 naar huis gaat, moet zij vrijwel 24/7 bereikbaar zijn. Met name de situatie in en rondom de Oekraïne hield haar tijdens het interview druk bezig. De luchtvaartveiligheid wordt namelijk door een expertgroep gemonitord waarin mevrouw Noland BZ vertegenwoordigt. Met haar zitten onder andere de inlichtingendiensten, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, IenW en Nederlandse burgerluchtvaartmaatschappijen aan tafel om informatie uit te wisselen die de luchtvaartmaatschappijen gebruiken om risicoanayses te maken.

Tips

Voor studenten die graag bij BZ willen werken geeft mevrouw Noland als tip: “Zorg dat er iets in jouw cv uitspringt én dat je iets met het buitenland hebt gedaan!”. Stel dat je Arabisch of Chinees hebt gestudeerd – of beter nog, je tweetalig bent opgevoed – dan ben je al gelijk iets interessanter voor BZ. Benadruk dan ook duidelijk dat één van jouw ouders die taal spreekt en jij van jongs af aan een andere taal en/of cultuur hebt meegekregen. Diversiteit, ook in de zin van ‘diversity of thought’ is bijzonder belangrijk binnen BZ. Iedere discipline kan iets toevoegen; een wiskundige kijkt heel anders naar een probleem dan een jurist, econoom of historicus. De samenwerking tussen mensen met diverse studieachtergronden, gender, culturele achtergronden en alles wat iemand verder uniek maakt, zorgt vaak voor een beter eindproduct.

“Er kunnen hele goede redenen voor zijn dat je vertraging hebt opgelopen of dat jouw academische prestaties niet exceptioneel zijn. Wees daar open over. Je hebt per slot van rekening doorgezet, en dat is misschien wat jou juist wél onderscheidt van de rest.”

Daarnaast raadt zij studenten aan iets niet-academisch te doen: “Doe vrijwilligerswerk, het zegt namelijk iets over jou als persoon.”. Zelf was zij tijdens haar studie bijvoorbeeld vrijwilliger bij een rechtshulproject in een opvangcentrum voor vluchtelingen. “Schaam je verder ook niet voor niet-juridische bijbaantjes. Je bent per slot van rekening nog maar een student.”. Als voorbeeld neemt zij een kassière bij de supermarkt. Tip één: Maak dingen niet mooier dan zij zijn. Zo kwam zij ooit een cv tegen waarop een kassière zich profileerde als ‘customer relations employee’. Iedereen kijkt daar direct doorheen, zei ze met een lach. Toch zei ze snel daarop met een serieuzere toon dat het heel veel over iemand zegt als diegene daar jaren heeft gewerkt als kassière. Het betekent dat de werkgever jaren tevreden over je is geweest. “Dus neem het op in je cv, het zegt juist iets goeds over jou en je sociale vaardigheden!”. Mocht je daarnaast langer doen over je studie, vermeld dat in jouw motivatiebrief. Er kunnen hele goede redenen voor zijn dat je vertraging hebt opgelopen of dat jouw academische prestaties niet exceptioneel zijn. Wees daar open over. Je hebt per slot van rekening doorgezet, en dat is misschien wat jou juist wél onderscheidt van de rest.

Zou jij graag meer te weten komen over werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Kijk dan op de site en volg Ceta Noland op LinkedIn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *