NILS Meets: Scriptiestudenten

Aan vijf studenten zijn dezelfde vragen gesteld met betrekking tot hun scriptie. Hieronder hebben de studenten beschreven waar ze hun scriptie over hebben geschreven, wat voor interessante dingen zij hebben ontdekt en uiteraard tips die zij mee willen geven aan de rest van de studenten die nu wellicht bezig zijn met het schrijven van hun scriptie of toekomstige studenten.

 

Ondervragingsrecht

Shaayerie studeert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zit in haar derde jaar en is momenteel bezig met haar bachelor scriptie. Het onderwerp van haar scriptie betreft het ondervragingsrecht in het Nederlands strafprocesrecht en in de jurisprudentie van het EHRM.

 

In het proces van het schrijven van haar scriptie is zij erachter gekomen dat ondanks de verdragen die zijn gesloten, het nog best vaak misgaat in de praktijk. Het viel Shaayerie op dat de verdragen en de jurisprudentie duidelijke regels stellen, maar dit vaak niet goed door de landen zelf wordt geïmplementeerd.

“Zorg ervoor dat jij alle bronnen gelijk in een document zet, zodat je daar – indien nodig – direct in terug kan kijken.”

Haar tip is dan ook om je eerst heel goed in te lezen over het onderwerp en een duidelijk beeld te schetsen voordat begint met jouw plan van aanpak. Zorg ervoor dat jij alle bronnen gelijk in een document zet, zodat je daar – indien nodig – direct in terug kan kijken.

 

Fundamentele vrijheden en rechten

Rasa Barai schrijft haar bachelor scriptie aan de Universiteit Leiden over de botsing tussen fundamentele vrijheden en fundamentele rechten. Zij heeft zich specifiek gericht op de vraag of fundamentele vrijheden juridisch dan wel conceptueel hetzelfde zijn als een fundamenteel recht en wat dit betekent voor de benadering van het Europese Hof van Justitie indien deze botsen. Vorig jaar heeft Rasa het vak “EU internal market law” gevolgd, en vond dit een interessant vak. Al dus heeft zij zich vervolgens op dit onderwerp ingeschreven omdat het onderwerp dieper in zou gaan op wat tijdens dit vak is besproken.

 

De EU-jurisprudentie is op dit gebied nog niet uitgekristalliseerd, wat tot gevolg heeft dat bij botsingen tussen fundamental vrijheden en rechten, steeds op verschillende manieren door het Hof is geoordeeld. Ook is duidelijk geworden dat er geen duidelijke hierarchie bestaat tussen fundamental vrijheden en rechten en het vaak van de zaak en de belangen in die zaak afhangt welke prevaleert. Daarnaast valt op dat de scheidingslijn tussen wat een fundamentele vrijheid of recht is niet altijd duidelijk is. Soms kunnen fundamentele vrijheden namelijk als fundamentele rechten worden geclassificeerd.

 “Behandel jouw eerste draft versie ook meteen als echte eindversie.”

Als tip geeft Rasa mee, ondanks dat het misschien een cliché is, optijd te beginnen. Behandel jouw eerste draft versie ook meteen als echte eindversie. Doe het referen naar bronnen niet op het einde maar tijdens het stuk, het kan vaak lastig zijn om de bronnen later weer terug te vinden en het duurt dan vaak ook langer dan wanneer jij het meteen doet. Als je informatie leest over het onderwerp, denk dan goed na over het onderdeeel van de onderzoeksvraag waar het relevant voor is en houd altijd jouw sub vragen en structuur in gedachten wanneer jij aan het schrijven bent. Zo houd je het overzichtelijk en zorg je ervoor dat jij niet informatie dubbel geeft, maar alleen bij het onderdeel benoemt waar het relevant is.

 

Bewijsopdrachtbepaling in schadeverzoekschriftprocedures

Als onderwerp voor haar scriptie aan de Universiteit Leiden koos Imane el Jaouhari ‘de wenselijkheid van een bewijsopdrachtbepaling in schadeverzoekschriftprocedures in het kader van titel 8.4 Awb’. Behalve dat het onderwerp aansluit bij haar belangstelling voor het bestuursrecht, is de bewijsopdracht een interessant processueel instrument dat de bestuursrechter kan aanwenden om de procespartijen op te dragen nadere bewijsstukken te leveren.

 

Momenteel kent de Algemene wet bestuursrecht geen expliciete bepaling over de bewijsopdracht, terwijl zo’n bepaling kan bijdragen aan de afwikkeling van schadeverzoeken op grond van onrechtmatig overheidshandelen door de bestuursrechter. Het leek haar erg leuk om de wenselijkheid van een bewijsopdrachtbepaling in het bestuursrecht in kaart te brengen en voorts een voorzet te geven voor de codificatie van een bewijsopdrachtbepaling in de Algemene wet bestuursrecht. De vraag in hoeverre de bewijsopdracht de bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedures kan optimaliseren zet aan tot denken omdat niet slechts één opvatting de juiste is. Dit maakt het onderwerp heel uitdagend om te onderzoeken.

 

In het algemeen heeft Imane ontdekt dat de rol van de bestuursrechter in schadevergoedingsprocedures zich niet volledig heeft uitgekristalliseerd. Het debat over de vraag of de bestuursrechter beschikt over voldoende procedurele instrumenten om schadevergoedingsprocedures af te wikkelen onderschrijft dit. Dit laat zien dat het bestuursrecht constant in beweging is.

 “Stel jezelf de vraag of er voldoende (betrouwbare) bronnen over het onderwerp voorhanden zijn waar jij argumenten uit kan putten.”

Daarnaast adviseert Imane om, voordat jij een centrale onderzoeksvraag formuleert, jezelf goed te oriënteren op het onderwerp van je scriptie. Stel jezelf de vraag of er voldoende (betrouwbare) bronnen over het onderwerp voorhanden zijn waar jij argumenten uit kan putten. Als dat niet het geval is, kun je beter een onderwerp kiezen waar wel voldoende informatie over te vinden is. Verder geldt vanzelfsprekend dat het belangrijk is om op tijd te beginnen.

 

Islamic Finance

Ming Faraz Khan schreeft zijn scriptie aan de Universiteit van Amsterdam over ‘Ownership Complications of Electronised Sukuk Securities in The Netherlands (Islamic Finance)’. Zijn reden hiervoor is dat Islamic Finance zijn interesse al jarenlang trekt en het een hard groeiende markt is die wellicht 130 miljard dollar zal bedragen in 2024.

 

Gedurende het schrijven van zijn scriptie ontdekte Ming dat het Nederlandse wettenstelsel veel overeenkomsten vertoont met het Islamitische wettenstelsel ten aanzien van verbintenissen- en goederenrecht. Het verschil tussen economisch en juridisch eigendom is bijvoorbeeld inherent aan ‘common-law systemen’ maar niet aan de civiele rechtssystemen. Er zijn veel onderzoeken gedaan over de oorsprong hiervan. Wat blijkt: Via Napoleon, die het rechtstelsel van de Maliki wetschool klakkeloos overnam vanuit Andalusië, hebben Islamitische wetten en regels in ons huidig Burgerlijk Wetboek de basis gevormd.

 Probeer de balans te vinden tussen uitdaging en interesse.”

Zijn tip: Probeer de balans te vinden tussen uitdaging en interesse. Maak het jezelf niet moeilijk.

 

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Vildan schrijft momenteel een scriptie aan de VU. De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 het beoordelingskader voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst verduidelijkt. De partijbedoeling, door de Hoge Raad in het arrest van 6 november gedefinieerd als: ‘’de bedoelingen van partijen ten aanzien van de kwalificatie van de overeenkomst’’, is voortaan niet meer van belang. Het gaat er om of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst. Vildan heeft op basis van een jurisprudentieonderzoek onderzocht welke betekenis dit arrest heeft voor het kwalificeren van de overeenkomst en in hoeverre dit zal leiden tot een jurisprudentiewijziging.

 

Vildan koos voor dit onderwerp, omdat zij in het tweede jaar het vak Sociaal recht heel interessant en leuk vond. Op het moment dat zij een onderzoeksvraag moest formuleren voor haar scriptie, kwam de Hoge Raad met deze uitspraak. Zij vond het daarom wel interessant om te onderzoeken wat voor een effect deze uitspraak zou kunnen hebben.

“Probeer de feedback van jouw begeleider zo goed mogelijk te verwerken en maak daarbij ook goed gebruik van de contactmomenten met jouw begeleider.”

Tijdens het schrijven ontdekte zij welke factoren relevant zijn voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Ook werd duidelijk dat dit arrest eigenlijk niet zal leiden tot een jurisprudentiewijziging, want er wordt eigenlijk al – op basis van de overeengekomen rechten en verplichtingen – bepaald hoe de overeenkomst zou moeten worden gekwalificeerd.

 

Haar tip is om altijd op tijd te beginnen en het proces goed te plannen. Probeer de feedback van jouw begeleider zo goed mogelijk te verwerken en maak daarbij ook goed gebruik van de contactmomenten met jouw begeleider.

 

Geschreven door: Hilal Gül.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *