NILS (NOT) On the Road

In deze editie van NILS On The Road, excuus – NILS Not On The Road – ga ik in gesprek met een aantal studenten van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Deze studenten hadden grootse plannen: ze wilden hun horizon verbreden en hun kennis vergroten tijdens een uitwisselingsperiode in het buitenland. Helaas hebben zij te horen moeten krijgen dat de uitwisseling geen doorgang kan vinden vanwege de coronapandemie. In dit artikel zal onder meer stil worden gestaan bij hoe de studenten te horen hebben gekregen dat het op uitwisseling gaan niet meer mogelijk is. Ook zal er worden stilgestaan bij hoe ze op dit vervelende nieuws reageerden en wat de studenten hebben gedaan of aan het doen zijn tijdens de periode dat ze op uitwisseling zouden gaan.

Ebru Nur, Bilgi University

De eerste studente met wie ik in gesprek ben gegaan is Ebru Nur. Ebru Nur is 23 jaar en studeert Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. Ebru Nur zou naar Istanboel gaan in Turkije en had zich aangemeld om aan de Bilgi Universiteit te studeren voor de periode van februari tot en met juni 2021. In eerste instantie wilde Ebru Nur naar een verre bestemming op uitwisseling gaan zoals Canada. Echter, omdat ze de Turkse taal machtig is en al lange tijd droomt van het bezoeken van Istanboel, heeft Ebru Nur voor deze stad gekozen.

Op de vragen wanneer en hoe ze te horen kreeg dat haar uitwisseling geen doorgang zou vinden antwoordde Ebru Nur dat ze in oktober jl. een mailtje van de rechtenfaculteit heeft ontvangen met de mededeling dat de uitwisseling niet door zou gaan. Ze baalde als een stekker. Het lijkt haar namelijk juist het leukst om er echt te wonen, omdat die ervaring anders zal zijn dan als je er op vakantie naartoe gaat.

Ebru Nur focust zich nu, omdat ze niet op uitwisseling is gegaan, op haar vakken van de opleidingen die ze volgt. Tevens werkt ze bij de GGD en kijkt ze graag in haar vrije tijd naar anime. Ze adviseert studenten die misschien in de toekomst eenzelfde soort scenario zouden meemaken op alles voorbereid te zijn. Ze adviseert studenten uit te gaan van het slechtste. Daarmee bedoelt ze dat studenten er goed aan doen om een “Plan B” te hebben. Ook adviseert ze studenten niet honderd jaar vooruit te plannen en zaken te regelen waar je in een later stadium niet onderuit kan komen. Studenten die bijvoorbeeld ambiëren om naar Istanboel op uitwisseling te gaan doen er goed aan om pas op het laatste moment, eigenlijk pas wanneer je in het land bent, een woning te huren. Het is er namelijk makkelijk om binnen een dag of enkele dagen een verblijfplaats te vinden en het is een financieel groot risico om je te binden aan een huurcontract als er een kans bestaat dat de uitwisseling niet door zal gaan.

Anke van den Boomen, University of Ottowa

De tweede student met wie ik heb gesproken is Anke. Anke is 23 jaar en studeert Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. Anke zou naar de Universiteit van Ottowa gaan in Canada. Ze zou er om meerdere redenen naar toe gaan. Onder meer omdat haar peetoom er woont, heeft ze Canada vaker bezocht en vindt ze het land fantastisch. Wat haar ook interesseerde om zich aan te melden voor de Universiteit van Ottowa, was het vakkenaanbod en met name de vakken die zich toespitsten op het internationaal recht en mensenrechten: ‘Women and the Law’, ‘Legal Aspects of Human Rights’ en ‘Human Rights and Justice in Africa: Theory and Practice’. 

Anke zou in de periode van september 2020 tot en met februari 2021 op uitwisseling gaan. In mei jl. heeft ze al bericht ontvangen dat de uitwisseling niet door zou gaan. De overheid besloot in die periode om geen visa meer te verlenen, omdat ze in een lockdown wilde blijven. Het was voor Anke wel mogelijk om het onderwijs online te volgen, maar hier heeft ze van af gezien omdat het haar vanwege het tijdsverschil niet heel praktisch leek. Ook gaf de universiteit haar de optie om anders in januari af te reizen, maar hier zag ze ook van af omdat ze bang was dat de situatie hetzelfde zou blijven en omdat het haar handiger leek om voor de vakken die ze nog moest volgens en de scriptie die ze moet schrijven in Nederland te blijven.

Toen Anke bericht kreeg dat de uitwisseling niet door zou gaan, baalde ze als een stekker. Ze heeft eerder al haar minor gedaan, dus ze vroeg zich ook af ‘wat ga ik nu doen?’. Zij relativeerde dit slechte nieuws door zich te bedenken dat het haar beter leek om tijdens een lockdown in Nederland dichtbij haar familie te zitten, dan alleen in Ottowa ver van haar familie. Ondanks dat ze niet op uitwisseling heeft kunnen gaan, is Anke zeker van plan om een reis te maken naar Ottowa als de situatie het weer toelaat.

Uiteindelijk is Anke een extra minor gaan volgen van de Universiteit Leiden. De minor die ze inmiddels heeft gevolgd heet Global Affairs. Het meest leuke aan de minor vond Anke de colleges die ze kreeg van een oorlogsjournalist, die met zijn verhalen uit het werkveld de studenten het gevoel gaf in een documentaire te zitten. Ook was de minor heel erg waardevol, omdat ze heel goed papers heeft leren schrijven en omdat ze vriendinnen heeft overgehouden aan de minor.

Anke adviseert studenten die het moeilijk vinden om zichzelf – nu ze vanuit huis studeren – te motiveren om te studeren, af te spreken met een vriend of vriendin en vervolgens samen te studeren.

Ilias, Yeditepe University

De derde en tevens laatste student met wie ik heb gesproken is Ilias. Ilias studeert Fiscaal Recht. Ilias zou evenals Ebru Nur naar Istanboel gaan. Hij had zich aangemeld aan de Yeditepe University. Ilias wilde in eerste instantie naar Egypte gaan voor een uitwisselingsperiode, omdat hij sinds jaar en dag een bepaalde voorliefde heeft voor het land. Egypte huisvest echter geen universiteit die meedoet aan het uitwisselingsprogramma, dus hij kon zich er niet voor aanmelden. Een van de reden waarom Ilias dan toch voor Istanboel heeft gekozen, is de centrale ligging van de stad. Vanuit Istanboel had hij graag willen reizen naar Azië.

Ilias zou voor de periode van februari tot en met juni 2021 op uitwisseling gaan. Vanaf de eerste lock down die is afgekondigd in maart 2020, had Ilias al een vermoeden dat de uitwisselingsplannen geen doorgang zouden vinden. Hij had het gevoel dat de pandemie nog wel een tijdje zou rondwaren. In augustus 2020 heeft hij definitief te horen gekregen dat de uitwisseling niet door zal gaan. Omdat hij het bericht al aan zag komen, heeft hij er niet mee gezeten. Ilias heeft Istanboel voorheen ook al drie keer bezocht. Als de situatie het weer toe laat wil Ilias heel graag naar Caïro reizen om daar onderwijs te volgen. Is het niet gedurende de bachelor dan gedurende een master of voor een cursus.

Nu Ilias in Nederland is, probeert hij zich meer te focussen op zijn studie dan dat hij normaal zou doen. Ilias wil studenten die ambities hebben om naar het buitenland te gaan erop wijzen dat er binnen de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit, meerdere mogelijkheden zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in de zomer naar de Nederlandse Antillen te gaan om een cursus te krijgen in het Caribisch Belastingrecht. Ilias adviseert ambitieuze studenten ook om out of the box te denken en buiten de instelling waar ze aan studeren te kijken of er mogelijkheden zijn voor bijscholing, in het binnen- of buitenland.

 

Geschreven door Yassir Rotbi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *