NILS Meets: (William) Jing Guo (DEEL II)

Het werkende leven 

“Het echte werk is pas na mijn studententijd begonnen. Na het afronden van mijn studies, heb ik eerst vier jaar lang als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt aan een rechtsvergelijkend proefschrift over de rol van jurisprudentie in Nederland vergeleken met de rol van jurisprudentie in China. Na mijn promotie ben ik de advocatuur ingegaan. Ik ben gestart bij advocatenkantoor AKD in Amsterdam waar ik bijna anderhalf jaar op de sectie ‘Corporate & Structuring’ heb gewerkt. Ik hield mij toen voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht, waarbij de nadruk lag op advieswerk. Vervolgens ben ik gaan werken bij advocatenkantoor Houthoff, waar ik deel uitmaakte van de sectie ‘Corporate M&A’. Ik hield mij voornamelijk bezig met grensoverschrijdende fusies en overnames. Met heel veel plezier heb ik daar tot juni 2019 gewerkt.”

“Chinese kopers zijn zich vaak niet bewust van de rol van de ondernemingsraad in een transactie”

Eigen boek: ‘Fusies en overnames in Nederland’

“Ik heb een boek in het Chinees geschreven over de juridische aspecten van fusies en overnames in Nederland. Het boek is merendeels gebaseerd op mijn werkervaring bij Houthoff in de M&A-praktijk. Ik heb daar veel gewerkt aan China-gerelateerde transacties. Ik stond voornamelijk Chinese kopers bij die ondernemingen in Nederland wilden overnemen. Tevens heb ik ook Nederlandse verkopers bijgestaan die ondernemingen verkochten aan Chinese bedrijven. Ik merkte dat er toch bepaalde verschillen zijn tussen de M&A-praktijk in Nederland en die in China. Ik zag dat tegenwoordig veel grote Chinese bedrijven ervaring hebben opgedaan in het buitenland op het gebied van fusies en overnames. Dus over het algemeen zijn zij redelijk goed op de hoogte van de gebruiken in het Westen. Maar wat mij opviel, is dat veel Chinese bedrijven min of meer het idee hebben dat alles op het gebied van fusies en overnames in westerse landen ongeveer hetzelfde zal zijn als in Amerika. Zij hebben vaak de neiging om Amerika als voorbeeld te nemen en vervolgens hun begrip van het Amerikaanse systeem en de gebruiken daar te projecteren op de transacties die hier in Nederland plaatsvinden. Dat is niet altijd de juiste benadering. Door dit boek te schrijven, probeer ik meer uit te leggen over de M&A-praktijk in Nederland en in bredere zin in Europa.”

            Enkele verschillen

“Eén van de grootste verschillen is de rol van de ondernemingsraad (de OR). In China speelt de OR nauwelijks een inhoudelijke rol. Het is niet zo dat er totaal geen medezeggenschap is in China, maar feitelijk betekent dat vaak weinig in de M&A-praktijk in China. Daardoor zijn Chinese kopers zich vaak niet bewust van de rol van de OR in een transactie in Nederland. Als de OR te laat wordt betrokken in een overnameproces of als er onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de OR, dan kan dat soms tot problemen leiden in een M&A project in Nederland. Vandaar dat ik in mijn boek de nodige aandacht heb besteed aan dit onderwerp”.

Eigen advocatenkantoor

“Na achtereenvolgens bij twee grote advocatenkantoren gewerkt te hebben, ben ik in juni 2019 mijn eigen advocatenkantoor ‘Jing Law Firm’ gestart. Het is een eenmanskantoor, dus ik ben momenteel de enige advocaat. Mijn kantoor richt zich tot nu toe voornamelijk op Chinese bedrijven en particulieren die juridische bijstand nodig hebben in Nederland. 

Het is een bewuste keuze geweest om deze stap te zetten. De directe aanleiding daarvoor had te maken met mijn ouders. Mijn ouders zijn beiden in de 70 en wonen in China. Op dit moment zijn zij gezond maar met de tijd zullen zij meer zorg nodig hebben. Ik heb een oudere broer die ook in China woont. Oorspronkelijk was het de gedachte dat mijn broer voor onze ouders zou zorgen in China en ik met mijn gezin in Nederland zou blijven wonen en werken. Echter, met het leven kun je soms moeilijk afspraken maken. Helaas is er iets gebeurd met mijn broer waardoor hij niet meer in staat is om voor onze ouders te zorgen. Daarom willen mijn vrouw en ik graag op een gegeven moment naar China verhuizen om dicht bij mijn ouders te zijn en hen de nodige zorg te verlenen. Dat is in de Chinese cultuur niet ongebruikelijk, maar daarnaast wil ik ook graag voor mijn ouders zorgen, omdat ik een hechte band met mijn ouders heb. 

Terug naar China verhuizen is best lastig in mijn situatie. Ik woon namelijk al meer dan 20 jaar in Nederland en heb inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Dit betekent dat ik niet zomaar terug naar China kan verhuizen. Als ik daar langere tijd wil verblijven, dan heb ik een werkvergunning nodig. Dat doel kon ik helaas niet realiseren door bij Houthoff te blijven werken, want zij hebben nog geen vestiging in China. Door een eigen kantoor te beginnen, heb ik meer vrijheid en flexibiliteit om te zoeken naar een oplossing. In de tussentijd kan ik, omdat ik een eigen praktijk heb en daardoor meer vrijheid heb, regelmatig naar China reizen om mijn ouders te bezoeken wanneer zij mij voor een kortere periode nodig hebben. Dit was de oorspronkelijke aanleiding. Maar gaandeweg merk ik dat het zakelijk gezien ook de juiste keuze is geweest om een eigen advocatenkantoor te beginnen dat vooral gericht is op Chinese cliënten. Ik merk namelijk dat ik echt een grote toegevoegde waarde heb voor deze specifieke doelgroep, namelijk Chinese bedrijven of particulieren die geconfronteerd worden met juridische problemen in Nederland. Dat merk ik vooral bij particuliere cliënten. Als je emigreert naar een ander land kan het best lastig zijn om te wennen aan een nieuwe omgeving. Veel dingen weet je niet en zo kun je onbedoeld belangrijke zaken over het hoofd zien. Op juridisch gebied kan dat soms ernstige consequenties hebben. Wanneer Chinese cliënten geconfronteerd worden met juridische problemen in Nederland, kunnen zij zich tot mij wenden. Ik kan deze cliënten heel goed begrijpen en ook heel goed met hen communiceren, omdat ik zelf geboren en getogen ben in China en dus Chinees spreek, maar ondertussen ook Nederlands spreek en echt ingeburgerd ben in Nederland. Dankzij mijn kennis van het Nederlandse rechtssysteem en mijn werkervaring in de advocatuur, kan ik duidelijk aan Chinese cliënten uitleggen hoe de desbetreffende rechtsregels in elkaar zitten in Nederland en wat de passende strategie is om een bepaald juridisch probleem op te lossen. Ik merk in de praktijk dat ik op deze manier een brug kan slaan tussen Chinese cliënten die geconfronteerd worden met een juridisch probleem en de Nederlandse omgeving waarin zij zich bevinden. Het geeft mij dan ook echt voldoening om mij in te zetten voor deze specifieke doelgroep.” 

Wat doet u naast uw advocatenleven?

“Naast mijn werk in de advocatuur, houd ik mij nog bezig met een eigen initiatief: ‘een kennisdeling project’. Ik zie dat project ook als mijn missie. Wat ik daarmee bedoel, is dat ik de kennis die ik heb verworven en de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn studententijd en advocatenwerk, graag wil delen met de Chinese gemeenschap in Nederland en met Chinese studenten die geïnteresseerd zijn in Nederland. Wat ik concreet doe, is boeken over de Nederlandse taal en het Nederlands recht publiceren en video’s daarover maken waarmee ik cursussen geef. In dat kader heb ik bijvoorbeeld drie boeken geschreven over de Nederlandse taal. Het eerste boek heet ‘Nederlands 300’, wat gaat over 300 veelgebruikte praktische zinnen. Dat gebruik ik als kapstok en vanuit die 300 zinnen breid ik het uit naar meerdere punten die relevant en nuttig zijn voor Chinese lezers om Nederlands te leren. Het tweede boek dat ik geschreven heb, heet ‘Nederlandse grammatica voor Chineestaligen’. In dat boek leg ik systematisch de grammaticale regels van het Nederlands uit aan Chinese lezers. Het derde boek dat ik recentelijk heb gepubliceerd gaat over de basisregels van de Nederlandse uitspraak en spelling. Als beginnende Chinese lezers deze basisregels eenmaal beheersen, dan kunnen zij in ieder geval de meeste Nederlandse woorden al uitspreken, ook al kennen ze de betekenis van de woorden nog niet. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het beheersen van dergelijke basisregels heel nuttig is voor het leren van een vreemde taal”.

Tips voor rechtenstudenten

“Ik zou rechtenstudenten aanraden om zich breed te ontwikkelen. Er wordt in dit kader vaak gesproken over een ’T-shaped’ jurist. In eerste instantie moeten wij natuurlijk goede juristen zijn met gedegen juridische kennis, maar voor toekomstige werkzaamheden is het ook zeer belangrijk om kennis op te doen van andere disciplines zoals bijvoorbeeld van financiën of economie. Dit kan je bereiken door bijvoorbeeld een masterprogramma te volgen zoals de Master Law & Finance aan de UvA. Hoe je de kennis van andere disciplines ook opdoet, je zult in je latere carrière merken dat je een juridisch probleem veel beter kunt oplossen als je de context beter begrijpt en de relevante, bredere achtergrondkennis hebt. 

Een andere tip die ik graag wil meegeven, is om te proberen kennis te maken met het rechtssysteem van een ander land. Dat brengt nieuwe inzichten met zich mee en zorgt er ook voor dat je kennismaakt met (toekomstig) juristen die functioneren in een ander rechtssysteem. Dit kan later heel goed van pas komen: als je een breder internationaal netwerk hebt, heb je veel bronnen waar je je informatie vandaan kan halen en ken je automatisch ook meer mensen die je mogelijk kunnen helpen aan een stage of een baan, wellicht zelfs in het buitenland. Als een mogelijkheid zich voordoet om in het buitenland te studeren of stage te lopen, zou ik zeggen ‘grijp die kans en ga ervoor’. Probeer overigens niet alles altijd helemaal voor jezelf uit te stippelen, want het leven loopt ook vaak door omstandigheden anders dan gepland en daardoor zal je soms pas achteraf zien dat alles toch op zijn plek valt. Maar het is belangrijk dat je in ieder geval die stap zet en kennismaakt met iets nieuws en wie weet kan zo’n ervaring dan later tot iets moois leiden”.

Geschreven door Hilal Gül.
Gefilmd door Rania Kazouti.
In samenwerking met Ming Faraz Khan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *