NILS Talks: The Peace Plan

Een maand geleden heeft Imane Wijsman een artikel geschreven over de Amerikaanse president, die met zijn uitlatingen en ideeën mogelijk internationaal recht dreigde te schenden. Helaas, Trump zou Trump niet zijn als hij niet steeds in herhaling zou vallen. Op 28 januari maakte hij zijn plan voor het Palestina-Israël conflict bekend, waarmee hij denkt de levens van de Palestijnen en Israëliërs te kunnen verbeteren. Echter, de internationale regels dreigen nogmaals niet nageleefd te worden en de gewenste Israëlische staat lijkt trekken te vertonen van een Apartheidsstaat. Wie wordt er nu echt geholpen?

Het plan richt zich voornamelijk op het economische aspect van het Palestina-Israël conflict. Het idee is om een fonds op te zetten zodat kan worden geïnvesteerd in de bezette Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook middels het stimuleren van zakelijke ondernemingen. Echter, juist het politieke aspect is het belangrijkste voor de Palestijnen. Vooral op dat gebied weigeren zij, en een aantal andere landen, dan ook de plannen te accepteren. Het plan is namelijk om van Palestina een zeer kleine en gefragmenteerde juridisch erkende staat te maken, waarbij de Israëlische illegale nederzettingen in stand worden gehouden, Oost- en West-Jeruzalem permanent zullen worden gescheiden en waarbij de Palestijnse staat geen volledige militaire krachten worden toegekend.1 Daarnaast besteedt het plan vrijwel geen aandacht aan de verdeling van de beschikbare watervoorraden tussen Palestina en Israël, terwijl dat een van de kernpunten is van het conflict tussen de landen.2

De ontevredenheid van de andere landen komt voort uit de mogelijkheid dat de uitvoering van het plan zal leiden tot meerdere schendingen van het internationaal recht. De bezetting van Palestijnse gebieden, hetgeen al eerder illegaal en niet-rechtsgeldig is verklaard door de Verenigde Naties (VN)3 , wordt door Trump gelegitimeerd. Verder zal de geplande annexatie van de Jordaanvallei en van alle bezettingen in de Westelijke Jordaanoever leiden tot een schending van het VN-Handvest en twee resoluties (242 en 338) van de VN Veiligheidsraad, waarin elk land expliciet wordt verboden zijn grondgebied uit te breiden met militair geweld. Tot slot lijkt het plan te sturen op de vorming van een Apartheidsstaat, hetgeen kan worden beschouwd als een misdaad tegen de menselijkheid 4 5. De Palestijnse gebieden worden van elkaar gescheiden en Israël houdt volgens het plan nog steeds controle over de gebieden. Israël wordt in deze situatie dan ook veelvuldig vergeleken met Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid (zie foto). 6

Daarnaast is het plan ook problematisch gezien de wijze waarop het tot stand is gekomen. Ten eerste is het plan opgesteld zonder de inbreng van de Palestijnen, de groep mensen wiens toekomst wordt besproken. Op de laatste pagina van Trumps plan staat: “The future of the Palestinians is one of huge promise and potential. The Palestinian story does not end here. Their story is just being written.”7 Daarmee heeft hij gelijk. Het probleem is dat de Palestijnen geen bijdrage hebben kunnen leveren aan dit verhaal. Ten tweede zijn de opstellers van het plan, Jared Kushner, David Friedman en Jason Greenblatt, niet de juiste personen geweest voor deze taak. Deze mannen hebben namelijk twee dingen gemeen: ze hebben hiervoor geen politieke of diplomatieke ervaring gehad en ze hebben connecties met de illegale nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever.8 Desondanks vond Donald Trump deze mannen de beste kandidaten om het plan op te stellen. Het conflict tussen Palestina en Israël loopt al tientallen jaren, gedurende welke er meerdere pogingen zijn gedaan om tot een oplossing te komen. Voor een dergelijk conflict, dat gepaard gaat met een enorme bagage aan geschiedenis en emoties, dient men op zijn minst enige ervaring te hebben op het gebied van conflicthantering. Daarnaast hebben de opstellers, gezien hun connecties, belang bij het in stand houden van de illegale nederzettingen.

Het is wonderbaarlijk dat de wereld Trump nog vertrouwt met de taak om met een oplossing te komen voor het Palestina-Israël conflict. Zijn handelingen van de afgelopen jaren; het verplaatsen van de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem, het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, het beëindigen van de financiële hulp aan de UNRWA 9, en het stopzetten van de missie van de Palestine Liberation Organization in Washington 10 (om er maar een paar te noemen) tonen overduidelijk aan wiens kant Trump (en de Verenigde Staten) staat en waarom juist hij niet de juiste persoon is voor deze taak. Of een andere president al deze handelingen ongedaan kan maken, en of dat zin heeft, is nog maar de vraag. Een ding is zeker: de geschiedenis blijft zich herhalen, en ditmaal ten koste van het Palestijnse volk.

Geschreven door Rania Kazouti.

Bronnen:
1.   Mirsky, Y. (2020, 30 januari). Has Trump proposed a Middle East peace plan – or terms of surrender for the Palestinians?. The Conversation. Geraadpleegd van http://theconversation.com/has-trump-proposed-a-middle-east-peace-plan-or-terms-of-surrender-for-the-palestinians-130677
2.  Johnson, K. (2020, 4 februari). The Big Missing Piece of the Kushner Plan: Water. Foreign Policy. Geraadpleegd van https://foreignpolicy.com/2020/02/04/trump-kushner-peace-plan-israelis-palestinians-water/
3. S/RES/2334 (https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf)
4. How Trump’s Middle East plan would violate international law. (2020, 2 februari). Al Jazeera. Geraadpleegd van https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/01/trump-middle-east-plan-violate-international-law-200130084546626.html
5. Art. 7 lid 1 sub j jo. lid 2 sub h Statuut van Rome Inzake het Internationaal Strafhof (https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf)
6. Ofir, J. (2020, 5 februari). Israel can no longer shake off the Apartheid label. Mondoweiss. Geraadpleegd van https://mondoweiss.net/2020/02/israel-can-no-longer-shake-off-the-apartheid-label/
7. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
8. The architects behind the US plan for Middle East peace. (2019, 25 juni). Al Jazeera. Geraadpleegd van https://www.aljazeera.com/news/2019/06/architects-plan-middle-east-peace-190624182330043.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
9. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
10. Berger, M. (2020, 29 januari). Timeline: Trump’s policies toward the Palestinians. The Washington Post. Geraadpleegd van https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/28/timeline-trumps-policies-toward-palestinians/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *