NILS Talks: Meer partnerverlof bij geboorte kind

Goed nieuws voor koppels die een kind verwachten. Partners krijgen vanaf 2019 bij de geboorte van een kind meer verlof. Het betaald geboorteverlof, dat voor werknemers nu slechts twee dagen bedraagt, wordt in 2019 verlengd naar één week. Het gaat hierbij om vijf werkdagen. De kosten voor dit extra verlof komen voor rekening van de werkgever.

Nog beter nieuws is dat het verlof vanaf 1 juli 2020 niet één maar zelfs zes weken kan bedragen. De partner heeft in dit geval gedurende de extra vijf weken recht op een uitkering van het UWV ter gadminte van 70% van het loon. Het geboorteverlof geldt uitsluitend voor partners in loondienst. Zelfstandigen bepalen en betalen hun eigen verlofperiodes. Dit is volgens minister Koolmees inherent aan het zelfstandige ondernemerschap.

De week geboorteverlof kan in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen. De extra vijf weken verlof kunnen tot een half jaar na de geboorte worden opgenomen. De periode van opname is verder in beginsel vrij, maar kan vanwege gewichtige bedrijfsbelangen in overleg gewijzigd worden.

Voordelen van meer partnerverlof

Ilze Smit van Platform Vaderschap van Rutgers verwacht dat vaders meer betrokken raken bij de zorg voor hun kinderen. Dat hoopt ook Renske Keizer, hoogleraar familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het blijkt bovendien beter voor de ontwikkeling van het kind als beide ouders in een vroeg stadium betrokken zijn bij de zorg en opvoeding. Ook is de verwachting dat de verdeling in werk- en zorgtaken eerlijker wordt als beide ouders langer thuis kunnen zijn.

Behoefte aan meer partnerverlof

Velen zullen zich afvragen of partners gebruik zullen gaan maken van het aanvullend verlof. In andere landen waar ruimschoots betaald verlof voor vaders is geïntroduceerd, zoals in de Scandinavische landen, Duitsland en Portugal, in ieder geval wel. En ook Nederlandse vaders willen graag meer zorgen, blijkt uit onderzoek: zeker 60 procent van de vaders wil meer tijd met hun kinderen doorbrengen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit bedrijven zoals ING en Microsoft die op eigen initiatief betaald vaderschapsverlof invoerden.

Geschreven door Justian Bohr