NILS Talks: Doodstraf homoseksuelen Oeganda

https://www.needpix.com/photo/554327/rainbow-world-map-symbol-lgbt-glbt-pride-banner-icon-lesbian-gay-bisexual

In oktober heeft de Oegandese minister van Ethiek en Integriteit Lokodo laten weten dat de regering voornemens is een nieuwe wet in te voeren waardoor homoseksuele gedragingen bestraft kunnen worden met de doodstraf. Hiernaast zal het promoten van homoseksualiteit en het werven van homoseksuelen dan worden verboden. Op dit moment staat er een gevangenisstraf op homoseksualiteit.

In 2014 is al de Anti-Homosexuality Act aangenomen, welke in de volksmond de Kill the Gays bill wordt genoemd. Dit is, omdat de doodstraf was opgenomen voor bepaalde homoseksuele gedragingen. Hoewel andere – voornamelijk Westerse – landen verontwaardigd waren hiervoor, heeft de Oegandese president Museveni de Anti-Homosexuality Act toch ondertekend. Museveni liet weten zich niet te laten beïnvloeden door het standpunt van het Westen. Volgens hem was het uiten van kritiek vanuit het Westen op het Oegandese beleid een vorm van sociaal imperialisme. Later is de Act door de rechter nietig verklaard, omdat het vereiste quorum niet was bereikt.

Er is een groot aantal reacties op het nieuws over het nieuwe wetsvoorstel. In Nederland zijn hier Kamervragen over geweest, waar Stef Blok (minister BuZa) en Sigrid Kaag (minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op hebben gereageerd. Zo lieten zij weten dat Nederland zich volledig distantieert van de uitspraken die zijn gedaan door Lokodo en dat de Nederlandse ambassade in Oeganda steun biedt aan LHBTI+-verdedigers. Verder heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen. In deze resolutie laat het EP weten de poging om de doodstraf in te voeren voor homoseksualiteit af te keuren. Een dergelijke wet is in strijd met mensenrechten, de beginselen van een rechtsstaat en democratie. Zo’n wet is in strijd met de UVRM waarin de basismensenrechten zijn opgenomen. Seksuele geaardheid valt onder een van die rechten, namelijk het recht op privacy. Verder vroeg het EP in de resolutie of de Europese Commissie en de Europese Raad zich wilde blijven inzetten voor het decriminaliseren van dergelijke gedragingen die inherent zijn aan de seksuele geaardheid en tegen het geweld tegen de LGBTI+-gemeenschap. Op dit moment is er een angst voor een toename in homofobisch geweld, nu deze politicus zich zo hierover heeft uitgelaten. Internationale donoren hebben ook laten weten de situatie in Oeganda nauw in de gaten te houden.

Lokodo wist dat bepaalde landen geen hulp meer zouden willen bieden aan Oeganda, maar hij vond dat deze landen niet mogen bepalen wat zij moeten doen met hun cultuur. Dit is in lijn met wat de president vijf jaar geleden heeft gesteld over de Anti-Homosexuality Act. Wat wel opvalt, is dat de president nu heeft laten weten dat juist geen voornemen is om een dergelijke wet aan te nemen.

Geschreven door Augustina Wamulume.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *