NILS ON THE ROAD: RABIA SIMSEK

Rabia Simsek (23) is masterstudente Public International Law aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van haar bachelor Rechtsgeleerdheid met de specialisatie International Business Law heeft Rabia aan een uitwisselingsprogramma deelgenomen aan de Koç University in Istanbul.

Het eerste motief dat Rabia benoemde bij haar keuze om in het buitenland te studeren is het verbreden van haar academische kennis en vaardigheden. Een exchange naar het buitenland was voor haar een ideale mogelijkheid om grote vraagstukken binnen het recht, de politiek en het bedrijfsleven vanuit een ander perspectief te bestuderen. Rabia weet dus niet alleen hoe er in Nederland naar bepaalde thema’s binnen het recht wordt gekeken, maar ook hoe dit op internationaal niveau in elkaar steekt. Als tweede motief wees Rabia op het bevorderen van haar persoonlijke ontwikkeling. Als Nederlandse student met een Turkse achtergrond leerde Rabia tijdens haar verblijf in Istanbul een andere wereld kennen en werd ze bewuster van haar Turkse achtergrond.

Aan de Koc University heeft Rabia vier vakken gevolgd: Introduction to Political Sciences, International Human Rights Law, International Commercial Arbitration Law en Corporate Responsibility. Ze merkte al snel dat de nadruk bij deze vakken minder lag op de Europese benadering op bepaalde vraagstukken. Turkije is immers geen lid van de Europese Unie. Dit was bijvoorbeeld duidelijk te zien bij het vak International Human Rights Law. Ondanks dat Turkije lid is van de Raad van Europa worden mensenrechten kwesties vanuit een andere perspectief behandeld. Tijdens haar colleges kwam Rabia ook in contact met vele andere internationale studenten. Dit heeft tot een uitwisselingen van ideeën en overtuigingen over verschillende onderwerpen geleid. Hierdoor maakte Rabia op academisch niveau kennis met veel verschillende denkwijzen.

Hoe Rabia studeren in een veelzijdige wereldstad als Istanbul heeft ervaren? ‘’Bijzonder.’’  Istanbul bevindt zich op twee werelddelen: Europa én Azië.  De rijke geschiedenis van de stad heeft ervoor gezorgd dat een wandeling door Istanbul voelt als een reis door de tijd. Behalve de kleurrijke bazaars en de prachtige moskeeën, kent Istanbul een grote mengeling van culturen. In de stad wonen veel verschillende mensen met uiteenlopende levensovertuigingen en etnische achtergronden. ‘’Doordat Istanbul zo’n grote stad is, is het contrast tussen bijvoorbeeld arm en rijk heel groot. Het is er minder welvarend dan in Nederland, dus je wordt veel meer geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede.’’ Voor Rabia waren deze confrontaties een van de redenen om de master Public International Law, in plaats van een bedrijfskundige master die zou opvolgen op haar afstudeerrichting International Bussiness Law, te volgen. Bij Public International Law ligt de focus op sociale vraagstukken en dat trok Rabia’s interesse enorm.

Toch heeft Rabia voor haar master een stage gelopen binnen de private sector, namelijk bij het welbekende autobedrijf BMW. Nu de private en publieke sector elkaar regelmatig doorkruisen, is het goed om kennis te hebben van beide domeinen. Ook met een dergelijke ervaring kan je je kijk op de wereld verbreden.

Concluderend raadt Rabia studenten aan om in het buitenland te studeren. Je bevordert niet alleen je persoonlijke ontwikkeling maar leert ook grote vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.