NILS Netherlands

Bestuur (2018 - 2019)

Het bestuur van NILS Netherlands is verantwoordelijk voor het algemeen en dagelijks beleid. Onderverdeeld in verschillende functies met ieder eigen portefeuilles draagt het bestuur zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Ons bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het realiseren van de visie van NILS Netherlands. Elk bestuurslid is belast met meerdere portefeuilles en het gezamenlijk nemen van beslissingen die de organisatie en haar leden vooruitbrengen.

  • De voorzitter is het gezicht van de organisatie en leidt de coördinatie en uitvoering van bestuurswerkzaamheden.
  • De vice voorzitter vervangt de voorzitter ten tijde van zijn afwezigheid en ziet toe op het handelen van de penningmeester.
  • De secretaris is de schrijver van het bestuur en is verantwoordelijk voor het contact met de leden en het bijhouden van de ledenlijst.
  • De penningmeester beheert het geld van de organisatie en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
  • De commissaris publieke betrekkingen leidt leidt de teams strategie & marketing en publicaties.
  • De commissaris externe betrekkingen is verantwoordelijk voor het contact met professionele partijen, zorgt voor het bewerkstelligen van duurzame samenwerkingen en de organisatie van borrels, kantoorbezoeken en netwerkevenementen.

Ming Khan
Voorzitter

Mina Morkoç
Vicevoorzitter 
Commissaris Publieke Betrekkingen

Ricardo Kooman
Commissaris Externe Betrekkingen

Julian Hegge
Penningmeester

Rens Jansen
Commissaris Externe Betrekkingen